Domov Profil verejného obstarávateľa
Zúčastníte sa plošného testovania COVID19?
 
Verejné obstarávanie - Mesto Čierna nad Tisou
Súťažné podklady na dodávku komodít pre ŠJ pri ZŠ

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou touto cestou vyzýva záujemcov o predloženie ponúk na dodávku komodít pre školskú jedáleň, aby tak vykonali v termíne do 27.8.2014 do 12.00 hod.  Žiadame potencionálnych úchádzačov aby v prípade záujmu postupovali podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

Čítať celý článok...
 
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stavebné práce - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách  - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf

 

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Piatok, 04 Október 2013 00:00

Stavebné úpravy - výmena dlažby v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s výmenou dlažby na II. nadzemno podlaží v Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským podľa priloženej dokumentácie v rozsahu 154m2. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 14 dní od prevzatia staveniska.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Mesto Čierna nad Tisou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhodnotil ponuku podlimitnej zákazky: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod kódom 11277 – MSP.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

Stránka 2 z 5
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 7 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 660394