Domov Primátor
Primátor

Vo funkčnom období 2018-2022 je primátorom mesta

 

Ing. Marta Vozáriková

kontakt: 056 / 6872201

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Primátor je štatutárnym orgánom obce, rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Primátor ďalej:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia

 • vykonáva obecnú správu

 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

   

   

Bývalí primátori od roku 1989:

 • 1990-1993 Ján Petro
 • 1993-1994 Ing. Ján Jurčo
 • 1994-1997 JUDr .Zoltán Lengyel
 • 1998-2002 Klára Némethová
 • 2003-2006 Mgr. Tibor Dulik
 • 2007-2010 Mgr. Tibor Dulik
 • 2010-2014 Ing. Marta Vozáriková
 • 2014-2018 Ing. Marta Vozáriková


 

 

 

 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 554100