Domov Profil verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie - Mesto Čierna nad Tisou
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...
 
Súťažné podklady na dodávku komodít pre ŠJ pri ZŠ
Piatok, 22 August 2014 07:13

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou touto cestou vyzýva záujemcov o predloženie ponúk na dodávku komodít pre školskú jedáleň, aby tak vykonali v termíne do 27.8.2014 do 12.00 hod.  Žiadame potencionálnych úchádzačov aby v prípade záujmu postupovali podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

 

Sútažné podklady a návrhy rámcových zmlúv na stiahnutie:

 

 

 

 
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Pondelok, 14 Október 2013 00:00

Stavebné práce - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách  - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s opravou komunikácií – oprava výtlkov. Oprava výtlkov sa požaduje asfaltovou obalovou zmesou s následným zhutnením. Predpokladaný rozsah stavebných prác – opravy výtlkov je 60 m2. Hĺbka výtlkov osciluje v hodnotách od 20 mm – 90 mm. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 7 dní od podpisu zmluvy. Úpešný uchádzač zabezpečí zneškodnenie prípadného odpadu, ktorý pri stavebných prácach vzniknú na vlastné náklady.

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Piatok, 04 Október 2013 00:00

Stavebné úpravy - výmena dlažby v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s výmenou dlažby na II. nadzemno podlaží v Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským podľa priloženej dokumentácie v rozsahu 154m2. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 14 dní od prevzatia staveniska.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 1 z 4
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Projekt YEF mesta Čierna nad Tisou a partnerských obcí

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 40 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 360057