Domov Profil verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie - Mesto Čierna nad Tisou
Výzva na predloženie cenovej ponuky - komodity pre ŠJ pri ZŠ

Aktualizácia 28.5.2013 - výzva je ukončená

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou touto cestou vyzýva záujemcov o predloženie ponúk na dodávku komodít pre školskú jedáleň, aby tak vykonali v termíne do 27.5.2013 do 12.00 hod.  Žiadame potencionálnych úchádzačov aby v prípade záujmu postupovali podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a vo výzvach na predloženie ponúk.

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Aktulaizácia 2.4.2013 - výzva je ukončená

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom

„Realizácia verejného obstarávania – ŽS Čierna nad Tisou“.

Stiahnúť výzvu vo formáte pdf

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Aktualizácia 1.3.2013 - Výzva je ukončená

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Aktualizácia 1.3.2013 - Výzva je ukončená

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Oprava strechy Školská 188/28

zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf


2. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác pri oprave plochej strechy bytového domu o rozmere cca 291m2, pozostávajúcich z nasledovných činností:

  • odstránenie starej, poškodenej strešnej krytiny (lepenky)

  • nános penetračného náteru

  • natavenie novej strešnej krytiny

  • vysprávky na streche

  • čistenie odtokov a odtokových vpustí

  • oprava/výmena poškodenej atiky a žľabov

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 4 z 4
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 24 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618544