Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie
Utorok, 07 Január 2020 00:00

Návrh Dodatoku č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna  nad  Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia bol zverjenený dňa 4.12.2019 do 27.12.2019 - Stiahnuť návrh Dodatoku č.9 k vo formáte pdf

 
Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna  nad  Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia bol schválený uznesením MsZ č. 20/12/2019 
 
Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna  nad  Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia nadobúda účínnosť dňa 21.1.2020
 
 
VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie
Utorok, 07 Január 2020 00:00

Návrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou bol zverjenený dňa 13.12.2019 Stiahnuť návrh VZN č.7/2019 vo formáte pdf

VZN č. 7/2019 bolo schválené uznesením MsZ č. 20/12/2019 

VZN č. 5/2019 nadobúda účínnosť dňa 1.2.2020

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou

 

 
VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie
Utorok, 07 Január 2020 00:00
Návrh VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bol zverjenený dňa 13.12.2019 do 30.12.2019 - Stiahnuť návrh VZN č. 8/2019 k vo formáte pdf
 
 
VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bol schválený uznesením MsZ č. 20/12/2019 
 
VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nadobúda účínnosť dňa 1.2.2020
 

 

 
Návrh rozpočtu na rok 2020
Streda, 04 December 2019 00:00

 

Návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuly mesta od 4.12.2019

 

Stiahnuť návrh rozpočtu vo formáte pdf môžete

 
OZNÁMENIE

Oznam

            Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 29.11.2019 sa uskutoční zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Použité rastlinné oleje a tuky môžete odovzdať v uzatvorených PET fľašiach na oddelenie Mestskej polície v pracovných dňoch od 08.00 do 15.30 hodiny.

            Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky nespotrebovaných olejov, zvyšky masla, tuku.

 

 
Oznamenie o zacati spravneho konania

  Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE

Oznam

            Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 27.9.2019 sa uskutoční zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Použité rastlinné oleje a tuky môžete odovzdať v uzatvorených PET fľašiach na oddelenie Mestskej polície v pracovných dňoch od 08.00 do 15.30 hodiny.

            Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky nespotrebovaných olejov, zvyšky masla, tuku.

 

PREČO ZBIERAŤ?
Použitý olej upcháva kanalizáciu, žumpu a slúži ako potrava pre potkanov.
Použitý olej obsahuje karcinogénne látky je nevhodný na skrmovanie zvieratám.
Použitý olej možno plnohodnotne využiť na výrobu biopalív, ktoré netreba vyrábať z ropy „šetríme životné prostredie“.
Recykláciou použitého oleja si neznečisťujeme pôdu, povrchové a podzemné vody.

 

 
Oznamenie o zacati spravneho konania

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 1 z 4
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 519060