Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
Utorok, 23 Október 2018 14:05

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou je zverejnený na úradnej tabuly mesta od 23.10.2018

Čítať celý článok...
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.

V meste Čierna nad Tisou sa bude voliť v jednom volebnom obvode 9 poslancov zastupiteľstva.

 

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatienasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Čierna nad Tisou
Streda, 14 Február 2018 09:20

Zámerom Mestského  zastupiteľstva  v  Čiernej nad Tisou je v súlade  s  § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §9 ods.1 zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Čierna nad Tisou.

V zmysle schvaľovacieho procesu plynie min. 15-dňová lehota na pripomienkovanie návrhu dokumentu.

Návrh predmetného materiálu je dostupný na stiahnutie <tu>

 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta

 

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 04/05/2017 zo dňa 11.5.2017:

 

V Y H L A S U J E

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čierna nad Tisou na 17.7.2017, v zasadačke primátora mesta Čierna nad Tisou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou so začiatkom o 16.00 hod.

Čítať celý článok...
 
Záverečný účet mesta za rok 2016 - návrh

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správeho konania - výrub drevín obec Biel

Oznámenie podľa §82 ods.7 z.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p o začatí správneho konania, pre žiadateľov o výrub drevin - obec Biel

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu123DopreduKoniec »

Stránka 1 z 3
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Projekt YEF mesta Čierna nad Tisou a partnerských obcí

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 378935