Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Pozvánka na zasadnutie MsZ
Utorok, 13 Október 2020 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 16.10.2020 o 14:30 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Oznam o zmene zasadnutia MsZ
Pondelok, 21 September 2020 12:55

Z dôvodu vysokého počtu ospravedlnených poslancov MsZ sa dnešný termín zasadnutia MsZ presúva na utorok 29.9.2020

Oznam o zmene a pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.9.2020 o 14:30 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Streda, 16 September 2020 08:32

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je zverejnený na úradnej tabuly mesta od 16.9.2020

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže č. 1/2020
Pondelok, 14 September 2020 09:26

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Predmetom súťaže je uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vrátene ich súčastí a vybavenia v budove súp. 179, na ulici Obrancov Mieru 179/6 v Čiernej nad Tisou. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou, zapísaná Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom na LV č. 117.

Bližší popis predmetu nájmu:  

  • nebytové priestory o výmere 65 m2 (obchodná jednotka, sklady, chodby, šatne, predsieň, soc. zariadenie)
  • účel nájmu: pohostinstvo, obchodná prevádzka – maloobchod (potravinový/ nepotravinový charakter)
  • doba nájmu : neurčitá s 3 mesačnou výpovednou lehotou
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MsZ
Štvrtok, 03 September 2020 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 7.9.2020 o 15:00 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Pozvánka na zasadnutie MsZ
Štvrtok, 03 September 2020 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 7.9.2020 o 15:00 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Oznam
Streda, 02 September 2020 09:01

Východoslovenská  distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  Vám  týmto oznamuje , že v našom  meste  bude  prerušenie elektriny   v nasledujúcom termíne a čase:

22. septembra  2020  od  08:00h  do 16:30 h na ulici Trakanskej,

23. septembra  2020  od 08:00 h do 16:30 h na ulici  Hlavnej , bytový dom č. 103. 

Východoslovenská  distribučná , a.s. urobí  všetko preto, aby bola  distribúcia elektriny  v tejto  oblasti  obnovená  čo najskôr. Pokiaľ  to  okolnosti  umožnia, bude sa  snažiť  skrátiť plánované  prerušenia na  nevyhnutné  minimum. Aktuálne  informácie o prípadnom  skoršom ukončení  prác nájdete  na  portáli  eVSD ( www.vsds.sk  v časti  Plánované  odstávky).

 
Oznam
Štvrtok, 02 Júl 2020 12:57

Oznámenie podľa  § 82  odst. 7  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane  prírody a krajiny  v znení  neskorších predpisov o začatí správneho  konania

 

V súlade s § 82  odst. 7  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení  neskorších predpisov  oznamujeme  začatia správneho  konania.

 

Žiadosť  o udelenie  súhlasu : podľa  § 47 odst. 3 zákona  o ochrane  prírody a krajiny , podané  dňa 11.3.2020

 

Žiadateľ: Jaroslav  Čech , ul. Školská  165/3, Čierna  nad Tisou

 

Predmet  žiadosti : Vydanie  súhlasu  na  výrub  1  ks  dreviny  - Lipy

Dôvod  výrubu: drevina  koreňovým  systémom hrozí  poškodenie  plynového  potrubia

 

V súlade s § 82  odst. 7  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane  prírody a krajiny  žiadame  do  7 dní od  zverejnenia tohto oznámenia  potvrdiť  písomnou  alebo  elektronickou  formou  na  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.   záujem  byť  účastníkom v uvedenom konaní.

 

V Čiernej nad Tisou, 22.6.2020                                                                      Primátor  mesta

                                                                                                                       Ing. Vozáriková  Marta

 
« ZačiatokDozadu1234567DopreduKoniec »

Stránka 1 z 7
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 655457