Domov
Mesto Čierna nad Tisou
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Rozšírenie mestského cintorína
Utorok, 23 Január 2024 13:22
Oznamujeme občanom mesta Čierna nad Tisou, že navrhovateľ, Mesto Čierna nad Tisou predložilo na Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 
„ Rozšírenie mestského cintorína „
Čítať celý článok...
 
Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu - Voľby prezidenta 2024
Pondelok, 22 Január 2024 00:00
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania voľby prezidenta SR nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o delegovaní členov do okrskových komisií - Voľby prezidenta 2024
Pondelok, 22 Január 2024 00:00
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v NR SR, a petičný výbor doručí primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, teda do 19. februára 2024 do 24,00 hod..
Čítať celý článok...
 
Zápis žiakov do 1. ročníka 2024/2025 - ZŠ VJS
Pondelok, 22 Január 2024 00:00

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou oznamuje rodičom, že slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať 12.4.2024 (piatok) o 13.00 hod. v priestoroch Základnej školy s VJS.

 

 
Oznam k novému VZN o poplatku za komunálne odpady
Utorok, 16 Január 2024 13:47
Na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Čierna nad Tisou Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.01.2024 sú v platnosti nové podmienky uplatnenia úľav (resp. zníženia alebo odpustenia poplatkov) za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby.
Čítať celý článok...
 
Voľby prezidenta SR 2024
Utorok, 16 Január 2024 00:00

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6.apríla 2024 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Posledná úprava Piatok, 26 Január 2024 11:50
Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správneho konania
Streda, 10 Január 2024 00:00

Oznámenie podľa § 82 odst.7, zákona NR SR č.543 /2002 Z.z. o  ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a začatí správneho konania.  Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Oznamenie o zacati spravneho konania
Piatok, 05 Január 2024 09:58

  Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Streda, 03 Január 2024 00:00

Štatistický úrad SR v roku 2024 realizuje na základe Nariadenia Európského parlamentu a Rady  Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchuViac informácii na tomto odkaze.

 
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 2 z 51
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953065