Domov Profil verejného obstarávateľa
Verejné obstarávanie - Mesto Čierna nad Tisou
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Piatok, 04 Október 2013 00:00

Stavebné úpravy - výmena dlažby v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s výmenou dlažby na II. nadzemno podlaží v Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským podľa priloženej dokumentácie v rozsahu 154m2. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 14 dní od prevzatia staveniska.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Mesto Čierna nad Tisou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhodnotil ponuku podlimitnej zákazky: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod kódom 11277 – MSP.

Čítať celý článok...
 
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Pondelok, 05 August 2013 00:00

Stavebné úpravy v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou pre potreby premiestnenia Materskej školky - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených so stavebnými úpravami v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre potreby prípravy priestorov pre materskú škôlku podľa priloženej dokumentácie. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Opis prác ktoré budú vykonané je uvedený v technickej správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 45 dní od prevzatia staveniska.

Čítať celý článok...
 
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pre zákazku "Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou"

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

Stránka 3 z 5
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 25 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 939031