Domov Primátor
Primátor

Vo funkčnom období 2018-2022 je primátorom mesta

 

Ing. Marta Vozáriková

kontakt: 056 / 6872201

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Primátor je štatutárnym orgánom obce, rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Primátor ďalej:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia

 • vykonáva obecnú správu

 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

   

   

Bývalí primátori od roku 1989:

 • 1990-1993 Ján Petro
 • 1993-1994 Ing. Ján Jurčo
 • 1994-1997 JUDr .Zoltán Lengyel
 • 1998-2002 Klára Némethová
 • 2003-2006 Mgr. Tibor Dulik
 • 2007-2010 Mgr. Tibor Dulik
 • 2010-2014 Ing. Marta Vozáriková
 • 2014-2018 Ing. Marta Vozáriková


 

 

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 814447