Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Návrh VZN č. 4/2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Kultúrnom dome v Čiernej nad Tisou.
Pondelok, 25 September 2023 00:00
Mesto Čierna nad Tisou zverejňuje v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Kultúrnom dome v Čiernej nad Tisou.
 
Dátum zverejnenia: 25.9.2023
Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie MsZ
Štvrtok, 03 August 2023 00:00

Pozvánka - na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  7.augusta 2023 /pondelok/  o 16:00 hod v priestoroch zasadačky MsZ na mestskom úrade.

 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Pondelok, 26 Jún 2023 00:00

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 75/06/2023 zo dňa 26.6.2021 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čierna nad Tisou na 7.8.2023, v zasadačke mestského úradu mesta Čierna nad Tisou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou so začiatkom o 16.00 hod.

Čítať celý článok...
 
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku - pôdy
Pondelok, 05 Jún 2023 00:00

1.) Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 57/05/2023 zo dňa 3.5.2023 zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.     

Čítať celý článok...
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
Štvrtok, 01 Jún 2023 00:00

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  mesta  Čierna nad Tisou  na 2. polrok 2023.  Viac informácii na tejto linke.

 
 
Návrh záverečného účtu za rok 2022
Štvrtok, 11 Máj 2023 00:00

Podkladom pre  vypracovanie  záverečného účtu   za  rok  2022  boli  výsledky  celoročného  rozpočtového hospodárenia mesta Čierna nad Tisou..  Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Štvrtok, 04 Máj 2023 00:00

Mesto Čierna nad Tisou ako zriaďovateľ školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy - Óvoda v Čiernej nad Tisou.

Lehota na predkladanie žiadosti o zaradenia do VK je 9.6.2023

Požiadavky a ďalšie podrobnosti o výberovom konaní sú uvedené v nasledovnom materiály: VÝZVA vo formáte PDF.

 
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov
Štvrtok, 16 Marec 2023 15:40

Mesto Čierna nad Tisou touto cestou vyhlasuje ponukové konanie na predlkadanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou formou priameho prenájmu. (Garáž v bytovom dome na na ul. Dukelských hrdinov 142 a na ul. Školskej 171)

Záujemcovia o prenájom majú možnosť predkladať ponuky do 3.4.2023 do 12.00 hod.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 13
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 939020