Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku - pôdy
Pondelok, 05 Jún 2023 00:00

1.) Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 57/05/2023 zo dňa 3.5.2023 zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.     

Čítať celý článok...
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023
Štvrtok, 01 Jún 2023 00:00

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  mesta  Čierna nad Tisou  na 2. polrok 2023.  Viac informácii na tejto linke.

 
 
VZN č.2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 - Vyhlásenie
Utorok, 16 Máj 2023 00:00

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Čierna nad Tisou bol zverejnený 10.3.2023 - Stiahnuť návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Čierna nad Tisou  bolo schválené uznesením MsZ č. 59/05/2023.

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Čierna nad Tisou nadobúda účínnosť dňa 01.06.2023

 

VZN je pristupné na nasledovnom linku: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 

 
Návrh záverečného účtu za rok 2022
Štvrtok, 11 Máj 2023 00:00

Podkladom pre  vypracovanie  záverečného účtu   za  rok  2022  boli  výsledky  celoročného  rozpočtového hospodárenia mesta Čierna nad Tisou..  Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Štvrtok, 04 Máj 2023 00:00

Mesto Čierna nad Tisou ako zriaďovateľ školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy - Óvoda v Čiernej nad Tisou.

Lehota na predkladanie žiadosti o zaradenia do VK je 9.6.2023

Požiadavky a ďalšie podrobnosti o výberovom konaní sú uvedené v nasledovnom materiály: VÝZVA vo formáte PDF.

 
Ponukové konanie - prenájom nebytových priestorov
Štvrtok, 16 Marec 2023 15:40

Mesto Čierna nad Tisou touto cestou vyhlasuje ponukové konanie na predlkadanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou formou priameho prenájmu. (Garáž v bytovom dome na na ul. Dukelských hrdinov 142 a na ul. Školskej 171)

Záujemcovia o prenájom majú možnosť predkladať ponuky do 3.4.2023 do 12.00 hod.

Čítať celý článok...
 
Návrh rozpočtu na rok 2023
Utorok, 29 November 2022 00:00

Zverejnenie návrhu Rozpočtu na rok 2023 na úradnej tabuli 29.11.2022

Stiahnúť návrh rozpočtu na rok 2023.

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Čierna nad Tisou na 1. polrok 2023
Štvrtok, 24 November 2022 00:00

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta  Čierna nad Tisou na obdobie : 1.1.2023  do  30.6.2023 .Viac informácii na tomto odkaze.

 
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 13
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 918024