Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.
Piatok, 17 December 2021 00:00

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. bol schválený uznesením MsZ č. 80/12/2020 dňa 17.12.2021.

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. nadobúda účínnosť dňa 1.1.2022

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.  - Stiahnuť návrh VZN č. 2/2021 k vo formáte pdf

 

 
 
VZN č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Piatok, 17 December 2021 00:00

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený uznesením MsZ č. 82/12/2020

VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účínnosť dňa 1.1.2022

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuly mesta od 2.12.2021,  Stiahnuť návrh VZN č.3/2021 vo formáte pdf môžete

 
VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Piatok, 17 December 2021 00:00

VZN č.3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti bol schválený uznesením MsZ č. 81/12/2020 dňa 17.12.2021

VZN č.3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti nadobúda účínnosť dňa 1.1.2022

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuly mesta od 2.12.2021. Stiahnuť návrh VZN č.3/2021 vo formáte pdf môžete

 
Rozpočet na rok 2022
Štvrtok, 02 December 2021 00:00

Zverejnenie návrhu Rozpočtu na rok 2022 na úradnej tabuli 2.12.2021

Stiahnúť návrh rozpočtu na rok 2022.

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti
Streda, 01 December 2021 00:00

Zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre I. polrok 2022 Stiahnuť návrh.

 
Oznámenie
Streda, 13 Október 2021 00:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie  vôd a vydania vodoprávneho povolenia pre  vodnú stavbu.Viac informácii na tejto linke.

 
 
Oznamenie o zacati spravneho konania
Streda, 06 Október 2021 09:18

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
Oznamenie o zacati spravneho konania
Štvrtok, 29 Júl 2021 08:25

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 11
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 3 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 829685