Domov Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo

Zloženie mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou pre volebné obdobie 2022 – 2026 (v abecednom poradí):

  • Zita Baloghová, Demokratická strana

  • Mgr. Norbert Demeter, nezávislý kandidát

  • Eva Kissová, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

  • Pavol Koči, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

  • Ján Kovács, nezávislý kandidát

  • Zoltán Kövér, Kresťanskodemokratické hnutie

  • Mgr. Tibor Mészároš, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

  • Gejza Tipcsák, nezávislý kandidát

  • Ing. Marta Vozáriková, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

 

Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti v právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatúta mesta Čierna nad Tisou a Organizačného poriadku Mestského úradu v Čiernej nad Tisou. Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov mesta Čierna nad Tisou.


Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené všeobecnými, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta Čierna nad Tisou.

 

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 971018