Domov Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo

Zloženie mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou pre volebné obdobie 2018 – 2022:

  • Štefan Ballók, MOST - HÍD

  • Pavol Koči, MOST - HÍD

  • Ján Kovács, nezávislý kandidát

  • Zoltán Kövér, Kresťanskodemokratické hnutie

  • Tibor Mészároš, Mgr., MOST - HÍD

  • Zuzana Nagyová, SMER – sociálna demokracia

  • Viktor Palko, Ing., MOST - HÍD

  • Štefan Popovič, Ing., nezávislý kandidát

  • Aneta Tolvajová, MOST - HÍD

Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti v právomoci podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa Štatúta mesta Čierna nad Tisou a Organizačného poriadku Mestského úradu v Čiernej nad Tisou. Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov mesta Čierna nad Tisou.


Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené všeobecnými, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta Čierna nad Tisou.

 

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 875155