Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou
VZN č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou PDF 
Piatok, 16 December 2022 00:00

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bol zverejnený 28.11.2022 - Stiahnuť návrh

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou bolo schválené uznesením MsZ č. 21/12/2022.
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nadobúda účínnosť dňa 01.01.2023
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938850