Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.
VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. PDF 
Piatok, 17 December 2021 00:00

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. bol schválený uznesením MsZ č. 80/12/2020 dňa 17.12.2021.

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. nadobúda účínnosť dňa 1.1.2022

VZN je pristupné na nasledovnom linku: VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.  - Stiahnuť návrh VZN č. 2/2021 k vo formáte pdf

 

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938754