Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné Dodatok č.10 k VZN č.1/2013
Dodatok č.10 k VZN č.1/2013 PDF 
Štvrtok, 17 December 2020 00:00

Dodatok č.10 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013  k určení  výšky  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského  zariadenia  na  rok 2021 bol zverjenený dňa 2.12.2020  - Stiahnuť návrh Dodatku č.10 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/20130 k vo formáte pdf

Dodatok č.10 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013  k určení  výšky  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského  zariadenia  na  rok  2021 bol schválený uznesením MsZ č. 62/12/2020

Dodatok č.10 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013  k určení  výšky  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského  zariadenia  na  rok  2021  nadobúda účínnosť dňa 1.1.2021

Dodatok je pristupný na nasledovnom linku: Dodatok č.10 k VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013  k určení  výšky  dotácie  na  prevádzku a mzdy  na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  školského  zariadenia  na  rok  2021

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 21 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938824