Domov Úradná tabuľa Oznamy Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
Piatok, 06 Máj 2022 08:27

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/04/2022 zo dňa 28.4.2022 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku:

  • stavba - kotolňa K-4, súp. č. 312, ležiaca na parcele KN-C č. 324/4, k.u. Čierna nad Tisou parcela registra, zapísaná na LV č. 1. (Parcela  KN-C č. 324/4, k.u. Čierna nad Tisou na ktorej leží stavba  súp. č. 312 nie je predmetom priameho predaja. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží  stavba súp. č. 312 je evidovaný na LV. č. 84. ). Viac informácii po kliknutí na tomto liku

 

  • stavba - kotolňa K-3, súp. č. 311, ležiaca na parcele KN-C č. 59/2, k.u. Čierna nad Tisou parcela registra, zapísaná na LV č. 117. (Parcela  KN-C č. 59/2, k.u. Čierna nad Tisou na ktorej leží stavba  súp. č. 311 nie je predmetom priameho predaja.). Viac informácii po kliknutí na tomto liku
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 939085