Domov Úradná tabuľa Oznamy Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
Piatok, 06 Máj 2022 08:27

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 19/04/2022 zo dňa 28.4.2022 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku:

  • stavba - kotolňa K-4, súp. č. 312, ležiaca na parcele KN-C č. 324/4, k.u. Čierna nad Tisou parcela registra, zapísaná na LV č. 1. (Parcela  KN-C č. 324/4, k.u. Čierna nad Tisou na ktorej leží stavba  súp. č. 312 nie je predmetom priameho predaja. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží  stavba súp. č. 312 je evidovaný na LV. č. 84. ). Viac informácii po kliknutí na tomto liku

 

  • stavba - kotolňa K-3, súp. č. 311, ležiaca na parcele KN-C č. 59/2, k.u. Čierna nad Tisou parcela registra, zapísaná na LV č. 117. (Parcela  KN-C č. 59/2, k.u. Čierna nad Tisou na ktorej leží stavba  súp. č. 311 nie je predmetom priameho predaja.). Viac informácii po kliknutí na tomto liku
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 848383