Domov Straršie aktuality Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľy do Európského parlamentu 2024
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľy do Európského parlamentu 2024
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná doručí primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, teda do 9. apríla 2024 do 24,00 hod.
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:
  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosť, telefonický a emailový kontakt,
  • meno, priezvisko a podpis osoby:
    • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany
    • oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu
V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana, koalícia rozhodla pre doručenie oznámenie prostredníctvo pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.
 
Adresa: Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 1
076 43 Čierna nad Tisou
 
Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum (do 9. apríla 2024 do 24,00 hod.), kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 
 
E-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Termín pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie je do 9. apríla 2024. Vzor oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie je zverejnený na: www.minv.sk aj www.ciernanadtisou.sk
 

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 987742