Domov Straršie aktuality Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu - Voľby prezidenta 2024
Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazu - Voľby prezidenta 2024
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania voľby prezidenta SR nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 
 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
 
- osobne v úradných hodinách, najskôr 7.2.2024 a najneskôr pre prvé kolo konania voľby do 22.3.2024 a v prípade konania druhého konania voľby najneskôr do 5.4.2024 do 12:00 hod. na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 
        Pondelok 7:30 – 12:00   
        Utorok  7:15 – 12:00
        Streda 7:15 – 12:00
        Štvrtok  7:15 – 12:00
        Piatok    7:15 – 12:00 
 
- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr pre prvé kolo konania voľby do 4.3.2024 a v prípade konania druhého konanie voľby najneskôr do 14.3.2024 na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou.
 
- elektronicky e-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr do 4.3.2024 a v prípade konania druhého konanie voľby najneskôr do 14.3.2024.
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko, 
  • rodné číslo, 
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz
 - prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách najneskôr do 22.3.2024 a v prípade konania druhého konanie voľby najneskôr do 5.4.2024 do 12:00 hod. na adrese Mestský úrad, Námestie pionierov 1, Čierna nad Tisou.
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko, 
  • rodné číslo, 
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 
Obec zašle vydaný hlasovací preukaz voličovi na adresu jeho trvalého pobytu, prípadne na inú adresu, ktorú žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec zašle voličovi vydaný hlasovací preukaz doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 
 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953049