Domov Straršie aktuality Zoznam daňových neplatičov
Zoznam daňových neplatičov

Mesto Čierna nad Tisou pristúpilo k zverejneniu zoznamu daňových dlžníkov, ktorých stav daňových nedoplatkov k 31.12.2011 je viac ako 165,97 eura (5 000,-Sk) u fyzickej osoby, resp. viac ako 1 659,70 eura (50 000,- Sk) u právnickej osoby.

 

Priezvisko a meno Adresa Suma €
Ádi Žigmund Čierna nad Tisou 0 166,83
Adiová Helena Čierna nad Tisou 0 408,61
Adiová Matylda Čierna nad Tisou 0 383,76
Ády Zoltán Obrancov mieru 175/1 375,01
Andre Jozef Obrancov mieru 177/12 317,19
Andrej Gabriel Hlavná 58, Dobrá 207,62
Andreová Andrea Obrancov mieru 178/8 267,9
Babiaková Erika Školská 171/16 395,86
Bačo Marek Námestie pionierov 15/6 549,54
Bajzaková Anna Školská 188/28 426,7
Bajzaková Oľga Malé Trakany 0 178,67
Balog Emil Zimná 194/18 195,26
Balog Emil Obrancov mieru 180/4 317,19
Balog Gejza Školská 188/28 260,96
Balog Gejza Obrancov mieru 180/2 409,07
Balog Gejza Obrancov mieu 180/2 764,69
Balog Ladislav Školská 164/21 195,7
Balog Ladislav Obrancov mieru 176/16 1000,75
Balog Vojtech Obrancov mieru 176/16 317,24
Balogh Gabriel Školská 188/26 210,6
Baloghová Eva Obrancov mieru 178/8 195,7
Baloghová Mária Školská 188/28 378,47
Balogová Anna Obrancov mieru 177/14 228,1
Balogová Iveta Námestie pionierov 155/25 296,2
Balogová Karolína Obrancov mieru 180/4 399,16
Bandor Jozef Obrancov mieru 176/18 584,93
Bandorová Klára Hlavná 59/52, Dobrá 264,01
Barilová Alžbeta Obrancov mieru 180/4 216,57
Bodzášová Mária Zimná 99/3 195,7
Bogdányová Helena Čierna nad Tisou 0 197,1
Boldižár Vojtech Školská 188/26 240,41
Bonfordi Jozef Hlavná 108/25 240,41
Bosáková Andrea Trakanská 5/17 195,26
Buková Iveta Čierna nad Tisou 0 536,11
Búšová Helena Obrancov mieru 177/14 552,53
Cicuová Alžbeta Obrancov mieru 177/12 232,53
Cicuová Edita Školská 188/28 761,37
Csonková Eva Jesenná 186/11 395,86
Czetö Tibor Veľ. Trakany 378 667,05
Čemer Štefan Školská 164/23 527,26
Čik Štefan Školská 164/21 260,03
Danč Štefan Čierna nad Tisou 0 293,8
Dančová Oľga Obrancov mieru 177/14 634,6
Demeter Bartolomej Obrancov mieru 177/14 649,57
Demeter Tibor Školská 164/23 197,1
Demeterová Agnesa Školská 164/23 403,34
Demeterová Alžbeta Obrancov mieru 177/12 352,54
Demeterová Angela Obrancov mieru 177/14 211,27
Dimun Štefan Školská 169/24 197,1
Dobosová Silvia Hlavná 113/6 179,28
Dorgaiová Eva Obrancov mieru 180/4 174,71
Dudová Oľga Zimná 194/18 251,17
Duplinský Alexander L.Kossutha 614, kr.Chlmec 231,62
Ďuráčová Zdenka Obrancov mieru 180/4 391,74
Egriová Mária Obrancov mieru 177/12 260,96
Ethelyiová Mária Zimná 194/20 195,7
Fedák Ľudovít Hlavná 108/27 474,32
Fehér Zoltán Letná 183/2 240,41
Fehérová Renáta Školská 164/23 536,11
Fenčák Ján Hlavná 111/28 260,96
Furik Jozef Záhradná 192/3 317,19
Gaľa Ján Školská 172/12 280,58
Gálová Denisa Čierna nad Tisou 0 391,44
Gatyáš František Čierna nad Tisou 0 565,26
Godžák Štefan Zimná 189/10 197,1
Gulyasová Hajnalka Námestie pionierov 152/15 343,84
Hajduová Brigita Trakanská 4/3 197,1
Hajduová Šarolta zimná 190/16 197,1
Hátráková Marta Nad Jazerom 0, Košice 509,66
Hoľanová Silvia Školská 188/28 240,41
Hornyák Gejza Obrancov mieru 180/2 474,32
Hornyák Jozef Obrancov mieru 177/14 411,64
Hornyák Zoltán Obrancov mieru 177/14 291,51
Horváth Gustáv Obrancov mieru 176/3 395,86
Horváth Ladislav Hlavná 121/66, Čierna 322,6
Horváthová Ildikó Trakanská 4/7 240,41
Hricková Ľubomíra Obrancov mieru 180/2 181,8
Illés Tibor Mederčská 755/29, Komárno 195,7
Ivan Ladislav Zimá 190/16 196,17
Jáger K. Zoltán Trakanská 5/11 326,19
Juhászová Kornélia Veľ. Trakany 373 455,67
Kadet Jozef Veľké Slemence 0 271,48
Kadét Július Hlavná 60/54, Dobrá 317,19
Kadétová Helena Zimná 194/20 356,82
Kállai Jozef Námestie pionierov 155/27 379,44
Kállai Jozef Zimná 194/18 683,01
Kállai Zoltán Školská 170/20 1007,89
Kállaiová Edita školská 170/20 204,52
Kálmán Csaba Školská 172/12 312,23
Kanalas Štefan Zimná 194/20 195,7
Karas Štefan Jesenná 187/3 168,94
Karas Štefan Hlavná 108/27 513,45
Karasová Mária Námestie pionierov 153/17 305,67
Klarisová Eva Hlavná 108/27 240,41
Kolesár Juraj Zimná 194/20 457,89
Kolesár Radoslav Obrancov mieu 177/2 783,27
Kótka Július Jarná 184/9 195,7
Kovács Tibor Hlavná 108/25 260,96
Kováč Dezider Námestie pioierov 154/21 519,69
Laho Ladislav Jarná 185/7 316,72
Lakatoš Bartolomej SNP 27/5 600,83
Lakatoš Csaba Školská 188/28 326,19
Lakatoš František Školská 164/23 331,81
Lakatoš František Školská 188/28 520,53
Lakatoš Ján Čierna nad Tisou 0 181,16
Lakatoš Ján Školská 188/28 740,03
Lakatoš Karel Obrancov mieru 175/3 671,56
Lakatoš Otto Zimná 194/20 683,01
Lakatoš Zsolt Obrancov mieru 177/12 508,08
Lakatošová Irena Školská 164/23 574,04
Lakatošová Terézia Blatná 44, Boťany 307,48
Lakatošová Veronika Školská 188/28 196,93
Lakatošová Vilma Školská 188/28 197,1
Lörinczová Katarína Trakanská 4/9 228,1
Losonci Július, MUDr. železničná 114/7 195,7
Maďarová Jolana Obrancov mieru 176/16 305,67
Madocsaiová Klára Obrancov mieru 175/3 411,52
Makkai Norbert Zimná 190/16 246,36
Matová Helena Záhradná 193/11 395,86
Mižáková Veronika Záhradná 193/9 552,53
Mollárová Zuzana Zimná 100/5 192
Nadál Emil Záhradná 193/9 395,86
Nagy Andrej Školská 188/28 317,19
Nagyová Alžbeta Obrancov mieu 175/3 912,91
Nagyová Mária Obrancov mieru 176/16 617,79
Nagyová Renáta Čierna nad Tisou 0 424,7
Oláh Milan Námestie pionierov 152/13 317,19
Oláhová Denisa Zimná 194/20 176,48
Orosz Ladislav Školská 188/28 244,07
Pappová Veronika Školská 171/16 391,44
Pásztor Benjamin Záhradná 193/9 233,44
Petrik Štefan Hlavná 108/27 195,7
Petro Július Záhradná 193/5 455,67
Pongó Ladislav Hlavná 70/160, Veľ. Horeš 370,95
Pongóová Mária Hlavná 70/160, veľ. Horeš 288,08
Pongová Denisa Zimná 194/20 195,7
Póša Milan Školská 188/28 207,56
Pribula Marián Školská 172/12 275,57
Ráczová Erika Školská 188/28 195,7
Ronto Ján Obrancov mieru 176/18 395,86
Rostásová Valéria Čierna nad Tisou 0 395,86
Síposová Kateřína Hlavná 111/28 317,19
Soták Jozef Školská 188/28 395,86
Sulyok Attila Námestie pionierov 157/8 195,7
Szabóová Albína Hlavná 108/25 207,45
Szatmári Jozef Školská 161/9 317,19
Szatmári Jozef Záhradná 193/9 1207,93
Szilágyi Andrej Záhradná 192/3 317,19
Szilágyi Ladislav Zimná 194/20 317,19
Szücsová Zuzana Zimná 194/20 225,5
Šarköziová Jolana Školská 164/21 428,63
Šidelka Bartolomej Zimná 194/18 391,44
Šikora Bartolomej Zimná 194/20 240,41
Šimko Tibor Dukelských hrdinov 139/13 240,41
Šivák Bartolomej Školská 18/26 697,59
Šiváková Mária Školská 188/28 174,82
Šoltés Mikuláš Školská 171/16 510,68
Šváb Dionýz Železničná 115/13 229,94
Terebesi Gabriel Záhradná 191/1 232,53
Terescik Peter Námestie pionierov 155/25 179,48
Terjék Barnabáš Námestie pionierov 158/2 234,93
Tipanová Olena Zimná 194/20 195,26
Tippan Emil Čierna nad Tisou 0 452,62
Tippan Marian Čierna nad Tisou 0 391,44
Tippanová Alica Poľany 171 279,22
Tippanová Mária Zimná 194/20 327,41
Töröková Katarína Obrancov mieru 178/8 375,44
Töröková Marcela Jarná 185/7 326,19
Tóth František Obrancov mieru 178/8 208,98
Tóth Ladislav Čierna nad Tisou 0 317,19
Tóth Milan Dlhá 167/1, Dobrá 260,96
Toth Róbert Zimná 99/3 260,96
Tóthová Anna Námestie pionierov 53/19 225,5
Váradiová Denisa Čierna nad Tisou 0 204,05
Váradiová Mária Zimná 194/20 317,19
Váradiová Monika Obrancov mieru 180/4 246,36
Várady Róbert Obrancov mieru 180/4 246,36
Vašková Judita Trakanská 4/5 478,38
Wilhelmová Alžbeta Obrancov mieru 178/8 277,22
Zádori Miroslav Zimná 194/18 195,7

 

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 29 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 939038