Domov Straršie aktuality Riešenie migračných výziev v meste Čierna nad Tisou
Riešenie migračných výziev v meste Čierna nad Tisou
 
Žiadateľ o FNP Mesto Čierna nad Tisou v zmysle výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108 získalo na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. ROP-Z-302091DCN2-091-108 uzatvorenej medzi Mestom Čierna nad Tisou a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 7.9.2023 nenávratný finančný príspevok vo výške 5200€.
 
Názov projektu Riešenie migračných výziev v meste Čierna nad Tisou
Kód projektu
 
Miesto realizácie Čierna nad Tisou
Operačný program Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ
9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Výška NFP 5200
 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine a to zabezpečením základných potrieb a podpory pre 2 osoby s dočasným útočiskom na území SR.
 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny na zabezpečenie základných potrieb a podpory pre 2 osoby s dočasným útočiskom na území SR, prechodne s ubytovaním v meste Čierna nad TIsou.

Dĺžka realizácie projektu 03/2022 - 04/2023

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 21 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 953007