Domov Straršie aktuality Odvoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme obyvateľom mesta, že podľa harmonogramu  dňa 3.7.2023 sa  uskutoční  vývoz  nebezpečného odpadu  v čase  od  10:45  do 12:00 hod . V  uvedenom  čase  občania  môžu  priniesť nebezpečný  odpad  na  zberné  miesto, kde  vodič  odpad  bezpečne  prevezme. 

Čo je nebezpečný odpad?
Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.
 
Nebezpečné látky zbierané z komunálneho odpadu sú napríklad:
 
- Obaly obsahujúce nebezpečné látky
- Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
- Rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy
- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
- Oleje a tuky iné ako jedlé (napr. motorové, prevodové)
- Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
- Detergenty obsahujúce nebezpečné látky
- Batérie a akumulátory
- Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 938746