Domov
Upozornenie občanov
Utorok, 07 December 2021 00:00

 Na  základe skúsenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrznutými meradlami VVS, závod Trebišov upozorňuje občanov k zabezpečeniu zaizolovaniu vodomernej šachty, aby sa   zabránilo  poškodeniu vodomera.