Domov
Uznesenie vlády č.215 z 26.apríla 2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.215  z 26.apríla  2021

k návrhu na opakované predĺženie času núdzového stavu podľa  čl. 5 ods.2 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  Link:  215_2021.pdf