Mesto Čierna nad Tisou    |  Primátor   |  Zástupca primátora  |  Mestské zastupiteľstvo 

Mestská rada  |  Mestské komisie  |  Mestský úrad

Fakty o meste

Mesto leží v juhovýchodnom cípe SR na trojhraničí Ukrajina – Maďarsko - Slovensko na rozhraní spádových území obcí Čierna, Malé Trakany, Veľké Trakany, Biel, Boťany.

Nadmorská výška mesta sa pohybuje okolo 110 m. n. m.

Celková výmera mesta je 937 hektárov a hustota obyvateľstva na km2 je 452.

Mesto má subkontinentálnu klímu, patrí do teplej oblasti, mierne suchej podoblasti teplého, mierne suchého okrsku s chladnou zimou, s počtom letných dní nad 50 a zároveň predstavuje typ s teplou nížinnou klímou.
Priemerná ročná teplota vzduchu v meste sa pohybuje v rozpätí 9 až 10 stupňov celzia. Najchladnejší mesiac je január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu je – 1až 4 stupňov.