Domov
Mesto Čierna nad Tisou
Zlepšenie technického vybavenia učební - projekt IROP | Tlačiť |
Štvrtok, 16 August 2018 00:00
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

 

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia učební

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K505-222-13

 

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26 v zastúpení Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 

Prijímateľ: Mesto Čierna and Tisou

 

Financovanie projektu

 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 70 524 EUR

 

Výška finančnej podpory z EÚ: 66 997,80 EUR      Spolufinancovanie žiadateľa: 3526,20 EUR

 

Stručný popis projektu

 

Cieľ projektu:  Zlepšiť technické vybavenie učební za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou.

 

Projekt bude realizovaný dvoma hlavnými a jednou podpornou aktivitou projektu:

 

Hlavná aktivita č.1: : Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

Hlavná aktivita 1 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí

 

Hlavná aktivita č.2: Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia odbornej učebne techniky

Hlavná aktivita 2 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie polytechnických učební“

 

Podporná aktivita: Publicita a informovanosť, interné riadenie projektu

 

Miestom realizácie projektu je mesto Čierna nad Tisou, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou

 

Projektom podporíme 1 základnú školu, výstupy s projektu využile 180. Žiakom ZŠ výrazne zlepšíme podmienky výučby vybudovaním dvoch nových učební.

 

Projekt je v súlade s investičnou prioritou IROP 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Miesto realizácie projektu: Čierna nad Tisou

 

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2018

 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2019

 

 
Oznámenie o začatí správneho konania
Piatok, 03 August 2018 10:54

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatienasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Utorok, 03 Júl 2018 07:31

Od 1.7.2018 na zabezpečenie pohotovostnej služby vznikla  Ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá bude fungovať v pracovné dni od 16:00 hod do 22:00 hod a cez víkendy a sviatky od 7:00 hod do 22:00 hod. Po tomto čase sú k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach. Poplatok za APS bude 2 €, za ústavnú pohotovostnú službu 10 €. Zmeny sa nedotknú zubno- lekárskych služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na súťaž o najlepší guláš
Streda, 28 Jún 2017 12:06

 
OZNÁMENIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
Streda, 20 Jún 2018 09:43

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Trebišove informuje občanov, že v územnom obvode Trebišov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

od 15.6.2018- 12:00 hod do odvolania .

Čítať celý článok...
 
OZNÁMENIE O ODSTÁVKE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Piatok, 01 Jún 2018 09:27

Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje obyvateľom mesta, že kvôli údržbám distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia  elektriny:

Dňa 14. júna v čase od 8:50 do 11:30 pre odberné miesta

-        ul. Železničná č.d. 5 až 15 (nepárne čísla domov), celá ul. Trakanská a celá ul. SNP.

 

A kelet szlovákiai villamos művek értesítik a lakosokat, hogy karbantartás miatt megszakítják a villamos energia szolgáltatást:

Június 14. - én 08:50 tol 11:30 –ig a

-        Železničná utca 5 től 15 terjedő páratlan házszámok alatt, valamint az egész Trakanská és SNP utcákban . 

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 6 z 23
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 491701