Domov
Mesto Čierna nad Tisou
Výzva na preloženie ponuky - Vybavenie cvičební
Štvrtok, 27 September 2018 00:00

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) touto cestou oznamuje možnosť predkladania ponúk na dodanie tovaru v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Vybavenie cvičební“

Čítať celý článok...
 
Ponuka voľných pracovných miest - Základná škola s VJM
Utorok, 25 September 2018 00:00

Základná škola s vyučovacím maďarským - Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou oznamuje ponuku na obsadenie 1 pracovnej pozície účiteľ/ka anglického jazyka (2.stupeň) s predpokladaným nástupom 3.12.2018

 
Oznámenie - dorucovanie delegačných listín
Utorok, 04 September 2018 00:00

Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 konaných dňa 10.novembra 2018, že v súlade s § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do 11. októbra 2018 (štvrtok) do 24,00 hod..

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o určení počtu poslancov a určení volebného obvodu
Štvrtok, 02 August 2018 10:48

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Čítať celý článok...
 
Zlepšenie technického vybavenia učební - projekt IROP | Tlačiť |
Štvrtok, 16 August 2018 00:00
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

 

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia učební

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K505-222-13

 

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26 v zastúpení Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 

Prijímateľ: Mesto Čierna and Tisou

 

Financovanie projektu

 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 70 524 EUR

 

Výška finančnej podpory z EÚ: 66 997,80 EUR      Spolufinancovanie žiadateľa: 3526,20 EUR

 

Stručný popis projektu

 

Cieľ projektu:  Zlepšiť technické vybavenie učební za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou.

 

Projekt bude realizovaný dvoma hlavnými a jednou podpornou aktivitou projektu:

 

Hlavná aktivita č.1: : Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

Hlavná aktivita 1 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí

 

Hlavná aktivita č.2: Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia odbornej učebne techniky

Hlavná aktivita 2 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie polytechnických učební“

 

Podporná aktivita: Publicita a informovanosť, interné riadenie projektu

 

Miestom realizácie projektu je mesto Čierna nad Tisou, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou

 

Projektom podporíme 1 základnú školu, výstupy s projektu využile 180. Žiakom ZŠ výrazne zlepšíme podmienky výučby vybudovaním dvoch nových učební.

 

Projekt je v súlade s investičnou prioritou IROP 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Miesto realizácie projektu: Čierna nad Tisou

 

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2018

 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2019

 

 
Oznámenie o začatí správneho konania
Piatok, 03 August 2018 10:54

Oznámenie podľa § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

       V súlade s § 82 odst.7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len zákona o ochrane prírody a krajiny/ oznamujeme začatienasledovného správneho konania:

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 5 z 22
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 485541