Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 275
2 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 287
3 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 252
4 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1546
5 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1577
6 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1733
7 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2694
8 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2609
9 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 1896
10 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2172
11 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2070
12 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2311
13 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2178
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 4 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 394391