Domov Profil verejného obstarávateľa
Zúčastníte sa plošného testovania COVID19?
 
Verejné obstarávanie - Mesto Čierna nad Tisou
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Pondelok, 05 August 2013 00:00

Stavebné úpravy v priestoroch Základnej školy Čierna nad Tisou pre potreby premiestnenia Materskej školky - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf


2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených so stavebnými úpravami v priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre potreby prípravy priestorov pre materskú škôlku podľa priloženej dokumentácie. Rozsah prác, ktoré budú vykonané sú dané výkazom výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Opis prác ktoré budú vykonané je uvedený v technickej správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 45 dní od prevzatia staveniska.

Čítať celý článok...
 
Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), pre zákazku "Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou"

Čítať celý článok...
 
Výzva na preloženie cenovej ponuky PPP

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - SÚŤAŽNÉ PODKLADY na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom

„Realizácia verejného obstarávania – projekt Oprava mestskej infraštruktúry – komunikácie a chodníky Mesta Čierna nad Tisou“.

Stianúť výzvu, súťažné podklady a návrh mandátnej zmluvy (vo formáte pdf)

Čítať celý článok...
 
Výzva na predloženie ponuky - BOZP a PO

Mesto Čierna nad Tisou zverejňuje výzvu na preloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služby v oblasti BOZP a PO

 

Stiahnúť výzvu, súťažné podmienky a návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie služby (vo formáte PDF) 

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec »

Stránka 3 z 5
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 660392