Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stavebné práce - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách  - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf

 

2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s opravou komunikácií – oprava výtlkov. Oprava výtlkov sa požaduje asfaltovou obalovou zmesou s následným zhutnením. Predpokladaný rozsah stavebných prác – opravy výtlkov je 60 m2. Hĺbka výtlkov osciluje v hodnotách od 20 mm – 90 mm. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 7 dní od podpisu zmluvy. Úpešný uchádzač zabezpečí zneškodnenie prípadného odpadu, ktorý pri stavebných prácach vzniknú na vlastné náklady.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 16.10.2013 do 14.00 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „VK - Mestské komunikácie"

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 16.10.2013 o 14.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

8. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: najneskôr do 7 dní od zahájenia prác

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 1700  €,  cena zahrňuje DPH

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 528200