Domov Profil verejného obstarávateľa Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Mesto Čierna nad Tisou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhodnotil ponuku podlimitnej zákazky: „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou“, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 zo dňa 02.07.2013 pod kódom 11277 – MSP.

 

Ako uchádzačovi v tejto súťaži Vám v zmysle §44 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamujeme, že ste v súťaži u s p e l i .

 

Poradie uchádzačov:

  1. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

 

 

Ing. Marta Vozáriková

primátorka mesta

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 655422