Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Aktualizácia 1.3.2013 - Výzva je ukončená

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu


1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465   DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Predmet zákazky: Predmetom obstarávania je dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou za účelom prípravy obedov, desiat, prípadne olovrantov pre deti materskej škôl a pre žiakov základných škôl. Jeho preprava do miesta dodania a vykládka.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 21.2.2013 do 14.30 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „ Mäso a mäsové výrobky“,

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 21.2.2013 o 14.30 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

V Čiernej nad Tisou 11.2.2012

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

v.r.

 

 


 

 

Stiahnúť súťažné podklady vo formáte pdf

 

 

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 671946