Domov Úradná tabuľa
Úradná tabuľa


Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Čierna nad Tisou
Streda, 14 Február 2018 09:20

Zámerom Mestského  zastupiteľstva  v  Čiernej nad Tisou je v súlade  s  § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §9 ods.1 zákona č.138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Čierna nad Tisou.

V zmysle schvaľovacieho procesu plynie min. 15-dňová lehota na pripomienkovanie návrhu dokumentu.

Návrh predmetného materiálu je dostupný na stiahnutie <tu>

 
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta

 

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 04/05/2017 zo dňa 11.5.2017:

 

V Y H L A S U J E

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čierna nad Tisou na 17.7.2017, v zasadačke primátora mesta Čierna nad Tisou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou so začiatkom o 16.00 hod.

Čítať celý článok...
 
Záverečný účet mesta za rok 2016 - návrh

Zverejnenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správeho konania - výrub drevín obec Biel

Oznámenie podľa §82 ods.7 z.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p o začatí správneho konania, pre žiadateľov o výrub drevin - obec Biel

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správeho konania - výrub drevín obec Základná škola s VJS

Oznámenie podľa §82 ods.7 z.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p o začatí správneho konania, pre žiadateľov o výrub drevin - Základná škola s VJS

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o začatí správeho konania

Oznámenie podľa §82 ods.7 z.č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p o začatí správneho konania, pre žiadateľov o výrub drevin

Čítať celý článok...
 
Záverečný účet mesta 2013

Záverečný účet mesta bol schválený uznesením MsZ č. 5/2014 zo dňa 25.6.2014

Čítať celý článok...
 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy
Utorok, 13 Máj 2014 15:17

Mesto Čierna nad Tisou ako zriaďovateľ školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy v Čiernej nad Tisou.

VÝZVA vo formáte PDF.

 
« ZačiatokDozadu1234DopreduKoniec »

Stránka 3 z 4
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 22 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 444137