Domov Straršie aktuality Správa o hodnotení EIA
Správa o hodnotení EIA

Dňa 10.1.2012 bola Mestu Čierna nad Tisou v zmysle §31 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doručená správa o hodnotení pre stavbu "ŽTS Prekládkový komplex - východ".

 

V rámci §34 cit. zákona je daná správa k dispozícii k nahliadnutiu obyvateľom mesta po dobu 30 dní na sekretariáte Mestského úradu v čase stránkových hodín.

 

 

Nižšie uvádzame všeobecne zrozumiteľné, záverečné zhrnutie zo Správy o hodnotení.

 

Verejné prerokovanie správy sa uskutoční 25.1.2012 o 17.00 hod. v priestoroch Uzlového klubu

Dokumenty na stiahnutie:

Kompletná správa o hodnotení vplyvov EIA (vo formáte pdf)

Prílohy:

Hodnotenie zdravotných rizík a dopadov na zdravie (vo formáte pdf)

Splnomocnenie investora (vo formáte pdf)

Celková situácia (vo formáte pdf)

Pohľady na budovu - celkový pohľad (vo formáte pdf)

Pohľady na budovu - rez (vo formáte pdf)

Imisno-rozptylová štúdia (vo formáte pdf)

Fotodokumentácia (vo formáte pdf)

Štúdia hluk a vibrácie (vo formáte pdf)

Rozhodnutie - upustenie o variantnom riešení (vo formáte pdf)

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618529