Domov
Oznam

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vám týmto oznamuje, že  dňa 4.6.2020 naši odpočtári vykonajú odpočty vodomerov vo Vašej obci.

Preto Vás žiadame, aby ste formou rozhlasu vyzvali odberateľov aby sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu:

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia oberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.6.2020 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V opačnom prípade im bude fakturovaný priemer a následne zaslaná výzva na sprístupnenie meradla k odpočtu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.