Domov
OZNÁMENIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Trebišove apeluje na všetkých  občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

 

-          vypaľovanie suchej trávy, krovia a iných organických zvýškov - odpadov,

-          fajčienia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárských pasienkoch a pozemkoch, 

-          zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

 

A Terebesi tűzoltóság és mentőszolgálat keruleti igazgatósága arra kéri a lakosokat, hogy  tűzmegelőzés érsekében szigorúan tarsák be  tűzvédelmi törvények értelmében az alábbi tilamakat:

-          száraz fű, bokrok és egyéb szerves hulladékok égetése,

-          dohányzás és nyílt láng használata , olyan helyeken ahol fokozott a tűzveszély,

-          tüzet rakni  legelokon vagy mezőgazdasági földeken,   

-          tűz rakás olyan helyiségekben vagy helyeken ,ahol fokozott a terjedés kockázata.

 

Celý text

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 528483