Domov
OZNÁMENIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Trebišove apeluje na všetkých  občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

 

-          vypaľovanie suchej trávy, krovia a iných organických zvýškov - odpadov,

-          fajčienia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-          zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárských pasienkoch a pozemkoch, 

-          zakladania ohňa v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

 

A Terebesi tűzoltóság és mentőszolgálat keruleti igazgatósága arra kéri a lakosokat, hogy  tűzmegelőzés érsekében szigorúan tarsák be  tűzvédelmi törvények értelmében az alábbi tilamakat:

-          száraz fű, bokrok és egyéb szerves hulladékok égetése,

-          dohányzás és nyílt láng használata , olyan helyeken ahol fokozott a tűzveszély,

-          tüzet rakni  legelokon vagy mezőgazdasági földeken,   

-          tűz rakás olyan helyiségekben vagy helyeken ,ahol fokozott a terjedés kockázata.

 

Celý text

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618987