Domov
Oznámenie spoločnosti VVS a.s. pre odberateľov pitnej vody

Východoslovenská vodárenská spločnosť dňa 24.3.2015 doručila mestu Čierna nad Tisou nasledovné oznámenie týkajúce sa dodávky pitnej vody:

"Dobudovaním vodovodného systému WS Starina - Trebišov - Slovenské Nové Mesto a prepojením na Boťansko - Pobodrožský skupinový vodovod, VVS a.s., závod Trebišov začal s dodávkou pitnej vody v roku 2014 z VVS Starina.

Postupným navyšovaním dodávaného množstva, zvýšením tlakových pomerov, zmenou hydrauliky vody v potrubí môže dôjsť k zmene senzorických vlastností pitnej vody. Uvedené faktory neovplyvňujú kvalitu pitnej vody, ktorá spĺňa požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v zmysle NV SR č. 354/2006 Z. z. v znení NV SR č.496/2010. Kvalitu pitnej vody pravidelne monitoruje VVS, a.s. závod Trebišov vo všetkých spotrebiskách.

Týmto Vás žiadame o oboznámenie občanov napojených na verejný vodovod o vyššie uvedené skutočnosti, kde je predpoklad ukončenia uvedených prác do termínu: 30. apríla 2015."

 
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 394426