Domov
Zmluvy 2015

15.12.2015


Zmluva o plošnej deratizácii Mesto/Dzúrik   Stiahni zmluvu

 

10.12.2015


Zmluva o sponzorstve  Mesto/Bulk Transshipments Slovakia a.s.   Stiahni zmluvu

 

25.11.2015


Zmluva o pôžičke (návratnej sociálnej výpomoci)  Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

 

18.11.2015


Dodatok č.3 k zmluve o kontokorentnom úvere 03/015/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere 03/014/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

 

5.11.2015


Zmluva o dielo - výstavba multifinkčného ihriska  Mesto/M Cup s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

9.10.2015


Dodatok č.1 k zmluve o dielo o dielo Mesto / Eurovia a.s. - rekonštrukcia ciest II. etapa     Stiahni zmluvu

 

5.10.2015


Zmluva o poskytovaní služby - nakladanie s odpadom v meste Čierna nad Tisou  Mesto/Fura s.r.o.   Stiahni zmluvu

Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  Mesto / Natur-Pack a.s.   Stiahni zmluvu

 

18.9.2015


Kupna zmluva - byt  Mesto/Tipanová   Stiahni zmluvu

 

7.8.2015


Zmluva o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci  Mesto/Šikorová   Stiahni zmluvu

Zmluva o pôžičke (návratnej sociálnej výpomoci)  Mesto/Šikorová   Stiahni zmluvu

 

6.8.2015


Mandátna zmluva - zabezpečenie VO mutifukčnéihrisko Mesto / E-aukcie s.r.o.     Stiahni zmluvu

 

8.7.2015


Mandátna zmluva - zabezpečenie VO Nakladanie s odpadom v meste Mesto / Tenderteam s.r.o.     Stiahni zmluvu

 

22.6.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Mesto / Miestna organizácia slovenského rybárského zväzu     Stiahni zmluvu

 

18.6.2015


Zmluva o propagácii a reklame Mesto / Bulk Transhipment Slovakia a.s     Stiahni zmluvu

 

1.6.2015


Zmluva o dielo Mesto / Eurovia a.s. - rekonštrukcia ciest II. etapa     Stiahni zmluvu

 

18.5.2015


Nájomná zmluva Mesto / ŽSR - prenájom pozemkov ZŠ s VJS     Stiahni zmluvu

 

7.5.2015


Zmluva Mesto / Kosit - odvoz TKO     Stiahni zmluvu

 

3.3.2015


Rámcová zmluva - počítačové služby Mesto/Maroš Bračok-One.net   Stiahni zmluvu

 

6.2.2015


Dodatok č. 2 k dohode o prevode vlastníctva nehnuteľností Mesto/OSBD Trebišov   Stiahni zmluvu

 

13.1.2015


Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto/Mestský futbalový klub o.z. Čierna nad Tisou   Stiahni zmluvu

 

9.1.2015


Dodatok č. 1 k dohode o prevode vlastníctva nehnuteľností Mesto/OSBD Trebišov   Stiahni zmluvu

 

 
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 10 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 528252