Domov
Zmluvy 2013

23.12.2013


Zmluva o dielo ZoD 4/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

18.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

16.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kállai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Nádal   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

12.12.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR   Stiahni zmluvu

Dodatok k zmluve o spolupráci TSP Mesto/Fond sociálneho rozvoja   Stiahni zmluvu

 

6.12.2013


Zmluva o účinkovaní Mesto/Grejtáková  Stiahni zmluvu

 

3.12.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Cicouvá   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tóth   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

 

30.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Sinuová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Karas  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

 

28.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Némethová   Stiahni zmluvu

 

20.11.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Gajdošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Molnár   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Bartoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Timková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Torokova   Stiahni zmluvu

 

13.11.2013


Dodatok č.4 k zmluve 03/036/03 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere 03/014/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere 03/015/12 Mesto/PrimaBanka a.s.  Stiahni zmluvu

 

25.10.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. Mesto/ÚPSVaR  Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo - oprava ciest Mesto/Hofex   Stiahni zmluvu

 

18.10.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kučmová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

 

14.10.2013


Zmluva o dielo - rekonštruckia ciest Mesto/Eurovia   Stiahni zmluvu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 155/8 Mesto/Battyanyi   Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo ZoD 3/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva Mesto/Telco s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

1.10.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Karasová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Nagyová   Stiahni zmluvu

Zmluva  - odvoz biologického odpadu Mesto/Inta s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

23.9.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Váradiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Olahová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogh   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ády   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ády   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

13.9.2013


Zmluva o dielo ZoD 2/2013 Mesto/Combuild s.r.o.   Stiahni zmluvu

 

3.9.2013


Zmluva o bezúročnej pôžičke č.4/2013 Mesto/Lakatoš-Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/André   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Eštók   Stiahni zmluvu

 

2.9.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Tippan   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Adi   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Olahová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyaková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Babosova   Stiahni zmluvu

 

30.8.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Mižáková   Stiahni zmluvu

 

20.8.2013


Dodatok k nájomnej zmluve Mesto/UPSVaR Trebišov   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Horváthová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Andrejová   Stiahni zmluvu

 

14.8.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Horváth   Stiahni zmluvu

 

9.8.2013


Zmluva o dielo - Škoslká 188/28 Mesto/Gregor  Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva - Mesto/Szabó  Stiahni zmluvu

 

31.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

 

29.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

24.7.2013


Mandátna zmluva - preventivár obce Mesto/Oreničová  Stiahni zmluvu

Mandátna zmluva - BOZP a PO Mesto/Oreničová  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Galova   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallaiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kallaiová   Stiahni zmluvu

 

19.7.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Kallaiova  Stiahni zmluvu

 

15.7.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Petrovská  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Šakovič   Stiahni zmluvu

 

10.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Hornyák   Stiahni zmluvu

 

8.7.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Vargová   Stiahni zmluvu

 

3.7.2013


Mandátna zmluva Mesto/Fekete  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Holovacs  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Matilka  Stiahni zmluvu

 

28.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

 

25.6.2013


Sponzorská zmluva Mesto/TICCE  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tóthová   Stiahni zmluvu

 

24.6.2013


Dohoda o splatkach Mesto/Čemerová  Stiahni zmluvu

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2013 Mesto/Miestna organizácia SRZ.   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Orosz   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Timková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

 

17.6.2013


Mandátna zmluva - verejné obstarávanie Mesto/Consulting A&T s.r.o.  Stiahni zmluvu

Zmluva o dielo Mesto/Roland Gregor  Stiahni zmluvu

 

10.6.2013


Poistná zmluva AČ Mesto/Kooperativa   Stiahni zmluvu

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR Stiahni zmluvu

 

4.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Buš   Stiahni zmluvu

 

3.6.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Ficzuová a Cicu   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/André   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogova a Karas   Stiahni zmluvu

 

29.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

 

27.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeter   Stiahni zmluvu

Zmluva o bezúročnej pôžičke č.2/2013 Mesto/Ficzuová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Petrová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Tippanova   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Kanalašová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/horvathova   Stiahni zmluvu

 

17.5.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Torokova   Stiahni zmluvu

Darovacia zmluva Mesto/SOP Pribeník   Stiahni zmluvu

 

26.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Baloghová Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/ Balog  Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Fedáková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Toroková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Čemerová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Hornyaková   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balogová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Adiová   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

Zmluva o bezúročnej pôžičke č.2/2013 Mesto/Dančová   Stiahni zmluvu

 

24.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Karas   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Balog   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Ádiová   Stiahni zmluvu

 

18.4.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kováčová   Stiahni zmluvu

 

16.4.2013


Zmluva o poskytnutí služby - verejné obstarávanie Mesto/Consulting A&T s.r.o.  Stiahni zmluvu

 

15.4.2013


Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 024/2013-IZ-5.0/V - NP TSP Mesto/Fond sociálného rozvoja  Stiahni zmluvu

 

9.4.2013


Zmluva o spolupráci Mesto/Fond sociálného rozvoja   Stiahni zmluvu

 

8.4.2013


Zmluva o bezúročnej pôžičke č.1/2013 Mesto/Čiripová   Stiahni zmluvu

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2013 Mesto/Mestský futbalový klub o.z.   Stiahni zmluvu

 

4.4.2013


Zmluva o zriadení bežného účtu Mesto/Slovenská sporitelňa a.s.   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatošová   Stiahni zmluvu

 

12.3.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Horváth   Stiahni zmluvu

 

5.3.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Kallai   Stiahni zmluvu

Dohoda o splátkach Mesto/Lakatoš   Stiahni zmluvu

 

28.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Honyaková   Stiahni zmluvu

 

22.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Demeterová   Stiahni zmluvu

 

13.2.2013


Zmluvy o zriadení účtov, IB a debetnej karte Mesto/Primabanka a.s.   Stiahni zmluvy

 

12.2.2013


Dohoda o splátkach Mesto/Dorgai   Stiahni zmluvu

 

30.1.2013


Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Mesto/ UPSVaR Stiahni zmluvu

 

29.1.2013


Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 114/18 Mesto/Podhájecký   Stiahni zmluvu

 

16.1.2013


Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci Mesto/Mestský futbalový klub o.z.   Stiahni zmluvu

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 618525